FaceBookGoogle+

Ikonopis

Ikonopis je posebna slikarska tehnika koju neguje hrišćanska crkva, naročito Pravoslavna.

Razlikujemo ikonopisanje (slikanje ikona na dasci) i freskopisanje (slikanje ikona - fresaka na zidu).

U Pravoslavnoj Crkvi postoje određeni kanoni (pravila) ikonopisanja kojih se pridržava svakiikonopisac. Pravila nisu zvanično propisana već se prenose generacijama sa majstora na učenika.
Ikonopis naravno zavisi od veštine, znanja i obrazovanja samog umetnika
Osnovno nepisano pravilo je da se ikona radi po predlošku neke starije ikone. Slikanje ikona po mašti umetnika bez poznavanja ovih pravila ne predstavlja crkveno učenje i ne može se nazvati ikonom u strogom smislu.
Cilj rada je upoznavanje sa celokupnim procesom izrade ikone.
Rad na kursu se sastoji od uporednog odvijanja praktičnog i teorijskog dela
Kada je polaznik spreman, nakon perioda uvežbavanja na lakšim podlogama, pristupa se i samom radu na slikanju ikone na dasci po sopstvenom izboru, koja po završetku kursa ostaje u vlasništvu polaznika.

Polaznici će slikati na svim časovima po dogovorenom programu.

Ikonopis se uči tokom cele godine. Rad je usklađen sa vašim potrebama, može biti individualan ili grupni. Strpljenje se uči a vaše vreme postaje kreativno iskorišćeno.

 

Ikonopis se uči tokom cele godine. Rad je usklađen sa vašim potrebama, može biti individualan ili grupni. Strpljenje se uči a vaše vreme postaje kreativno iskorišćeno.

 

 

 

 

 

 

 

Ikonopis, kurs ikonopisa, ikonopis Beograd, Ikonopis kurs cena, Srbija